วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

วันที่ 21 กพ. 2566  คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน นำโดย ผศ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วย คณาจารย์คณะแพทย์ตะวันออก โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ภายใต้ชื่อโครงการ"Chinese Culture and TCM Camp 2022"ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องเรียน 9101อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น เกมส์นับเลขภาษาจีน, เกมส์ทายศัพท์จากท่าทาง, การแนะนำสมุนไพร, ศิลปะบนหน้ากากงิ้ว, พร้อมการบรรยายและการทำเวิร์กช็อป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม ในโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน