วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 07.30-17.30 น.

 

ในรูปแบบผสมผสาน

          ** Online ผ่านระบบ Zoom (ค่าลงทะเบียน 300 บาท)

          ** Onsite ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย (ค่าลงทะเบียน 600 บาท)

ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลัก

             ศาสตราจารย์คลินิก ดร.พรรพิไล ศรีอาภรณ์

            อาจารย์ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ Admin page FB: Infectious ง่ายนิดเดียว

            รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต 

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการพยายาบาล อีกหลายท่าน

** ลงทะเบียนทาง online ได้ถึง วันที่ 20 มีนาคาม 2566**

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 

สนใจสมัคร click >> https://forms.gle/eGeQUpiLzf3HTkaw9