วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566