วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "โครงงานกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 11

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "โครงงานกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการนำน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยเชียงรายเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 11 ในวันนี้ (23 ก.พ.) ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ค่ะ หลังจากนั้น พี่ๆ กล้าใหม่ฯ ยังพาน้องๆ และอาจารย์ที่เดินทางไกลมาจากเชียงรายไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก และแวะบูธธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยค่ะ

โครงงาน “ตะบี้ตะบัน ส่งน้ำเพื่อชุมชน” จากวิทยาลัยเชียงราย เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มนักศึกษาที่อยากช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาหมู่บ้านผาเคียวและจะจ๋อ จ.เชียงราย ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับเพาะปลูก โดยน้องๆ คิดพัฒนาเครื่องมือ "ตะบันน้ำ" ที่ใช้วัสดุหาง่ายราคาถูก และสามารถช่วยผ่อนแรงในการนำน้ำขึ้นมาใช้บนที่สูงได้ค่ะ