วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก

กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทย์แผนตะวันออก และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้ร่วมใจทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อและวันดินโลก โดยมีนักศึกษา และคณาจารย์ ได้ร่วมกันเก็บขยะ และปลูกต้นไม้ จำนวน 70 ต้น รอบบริเวณวิทยาลัยเชียงราย