วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

              วิทยาลัยเชียงรายร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาดชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายอำเภอ คุณสมกิจ  เกศนาคินทร์ เป็นผู้รับมอบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์  ราชกิจ  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นตัวแทนวิทยาลัยเชียงรายร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย