วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รายชื่อนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

 

รายชื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

 

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รายชื่อนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

รายชื่อนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ชั้นปีที่ 1