วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่อง นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์รอบที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่อง นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์รอบที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต