วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีไหว้ครู-บายศรีรับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู-บายศรีรับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีรับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อินทร์   จันทร์เจริญ  อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เป็นประธานในพิธี  พร้อมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่น  มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผลการเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่น  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ  เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเชียงราย