วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม


กิจกรรมมอบถุงผ้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

                วิทยาลัยเชียงรายร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก   ลดภาวะโลกร้อน ในโครงการวิทยาลัยเชียงรายใส่ใจสังคม รณรงค์ใช้ถุงผ้า ใส่ยาลดโลกร้อน เพื่อนำไปใช้ใส่ยากลับบ้าน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง เป็นผู้รับมอบและ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์  ราชกิจ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นตัวแทน วิทยาลัยเชียงรายร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย มอบถุงผ้า จำนวน 850 ใบ