วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 Work From Home

แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 Work From Home