วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563