วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม โครงการก้าวคนละก้าว

โครงการก้าวคนละก้าว

นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ต้อนรับทีมงานก้าวคนละก้าวที่วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย