วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House

งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก ทางวิทยาลัยเชียงราย ได้เข้าร่วมงาน CMU Open House ตลาดนัดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560