วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเรียนเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่า 
และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี
เข้าร่วมงาน “น้อมจิตวันทา บูชาครูพยาบาล”
พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย