วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562

วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562

11 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

วันสุดท้ายการส่งข้อสอบกลางภาค 2/2562