วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า

โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต

18 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้า วันสุดท้ายการเพิ่ม / การถอน / การเปลี่ยนกลุ่มวิชา 

โดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ “W” และ ได้รับคืน ค่าหน่วยกิต