วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562

4 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2562   

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562