วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1 -5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1 -5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2

4 พ.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปี 1 -5 ชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2