วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ส่งเอกสารขอจบการศึกษา

ส่งเอกสารขอจบการศึกษา

26 ส.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ส่งเอกสารขอจบการศึกษา