วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-5

วันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับ นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปีที่ 2-5

1 ก.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.