วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบปลายภาค

สอบปลายภาค 27 พค 2562 - 31 พค 2562

27 พ.ค. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.