วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา


วันสอบกลางภาค

สอบกลางภาค วันที่ 9 เมษายน - 19 เมษายน 2562

9 เม.ย. 62 เวลา 8.00 - 16.00 น.