Faculty of Oriental Medicine วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

Faculty of Oriental Medicine News & Activities วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566

คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องเรียน 9101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)

 

โดยลำดับพิธีมอบเสื้อกาวน์ ดังนี้


9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ


9.30 - 9.45 น. พิธีเปิด อาจารย์แพทย์จีน อุบล มะระ พิธีกรกล่าวต้อนรับ ประธาน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาทุกชั้นปี

ดร.กิตติ  ศศิวิมลลักษณ์ คณบดี คณะแพทย์ตะวันออก ขึ้นกล่าวรายงานต่อประธาน
กล่าวเปิดพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566


9.45 - 10.15 น. พิธีมอบเสื้อกาวน์โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก


10.15 - 10.30 น. กล่าวแสดงความยินดี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ ประธานในพิธีฯ


10.30 - 10.45 น. พิธีกล่าวปฏิญาณตนต่อวิชาชีพกล่าวนำโดยตัวแทนนักศึกษา คณะแพทย์ตะวันออก


10.45 - 11.00 น. ร่วมขับร้องบทเพลง "แสงเทียน" ปิดงาน เชิญถ่ายรูปร่วมกัน

วิทยาลัยเชียงรายขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนและครอบครัวที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน
เพื่อให้ได้เป็นแพทย์จีนด้วยความภาคภูมิใจ


ชมประมวลภาพได้ที่นี่