วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2565 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Apply Date: 01 Aug 2021 - 30 Jun 2022
Diploma Program

Faculty of Nursing
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Certificate Program of Practical Nurse (PN)
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
View Course Detail