วิทยาลัยเชียงราย

Work with Us

About Us Work with Us

ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข

Job Application Form
Job Title ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุข
Department Chiangrai College
Positions 1 Positions
Education 1.จบปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขา วทบ.สาธารณสุขชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุข
2.จบปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Experience 1. ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข (ถ้ามี)
2. มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์) (ถ้ามี)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ลำดับที่ 1 - 3 ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Opening Date 26 January 2023