วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

Faculty of Nursing Chiangrai College

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง “Humanized and Innovation Healthcare”

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 07.30-17.30 น.

 

ในรูปแบบผสมผสาน

          ** Online ผ่านระบบ Zoom (ค่าลงทะเบียน 300 บาท)

          ** Onsite ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย (ค่าลงทะเบียน 600 บาท)

ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลัก

             ศาสตราจารย์คลินิก ดร.พรรพิไล ศรีอาภรณ์

            อาจารย์ นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ Admin page FB: Infectious ง่ายนิดเดียว

            รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต 

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการพยายาบาล อีกหลายท่าน

** ลงทะเบียนทาง online ได้ถึง วันที่ 20 มีนาคาม 2566**

หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 

สนใจสมัคร click >> https://forms.gle/eGeQUpiLzf3HTkaw9