วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕