วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

Faculty of Nursing Chiangrai College

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 

ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ 

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓