วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเชียงราย