วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563