วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital

ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital

Faculty of Oriental Medicine Chiangrai College

คณาอาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงานวันที่ 2 เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital (汉口医院) ซึ่งประกอบด้วยแผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่รักษาควบคู่กันไปกับศาสตร์ของแพทย์แผนจีน โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ครบครัน เพื่อให้เหมาะกับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ